Aktuality

História

Medzinárodná organizácia Teen Challenge už viac ako 58 rokov prináša nádej drogovo závislým ľuďom po celom svete.

Organizácia začala svoju históriu písať v roku 1958, keď reverend David Wilkerson kráčal ulicami Brooklynu v New Yorku a bol zhrozený, koľko mladých ľudí zneužíva alkohol a iné drogy. Pohnutý z ich osudov sa rozhodol veci zmeniť. Založil organizáciu Teen Challenge, ktorá sa dodnes zameriava na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike i celom svete, má viac ako 1 100 centier v 115 krajinách sveta.

Na Slovensku vznikla organizácia Teen Challenge 25. augusta 1995. Založila ju Apoštolská cirkev na Slovensku a Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

V rokoch 1998 až 2000 bolo otvorené Resocializačné stredisko pre ženy Bethesda v prenajatom rodinnom dome. Od roku 1998 vznikalo aj resocializačné stredisko pre mužov. Spočiatku našlo útočisko v priestoroch súkromného domu u Jiřího Koriťáka v Seredi. Neskôr bolo presťahované do budovy bývalej Základnej školy v Seredi na Vážskej ulici, kde sídli dodnes.

Úspešní absolventi programu Teen Challenge môžu požiadať o umiestnenie do Domova na pol ceste Progress (Re-Entry).

V priebehu existencie organizácie Teen Challenge na Slovensku boli v jej vedení títo riaditelia - od 25.8.1995 do 30.6.2005 Jiří Koriťák, od 1.7.2005 do 31.7.2007 Ing. Martin Lív a od 1.8.2007 do 30.6.2009 Mgr. Jaroslav Krajčovič. Od 1.7.2009 do 31.8.2017 bol riaditeľom PhDr. Stanislav Kunák a od 1.9.2017 je riaditeľom PhDr. Patrik Hipp, PhD.