Aktuality

História

Medzinárodná organizácia Teen Challenge už viac ako 58 rokov prináša nádej drogovo závislým ľuďom po celom svete.

Organizácia začala svoju históriu písať v roku 1958, keď reverend David Wilkerson kráčal ulicami Brooklynu v New Yorku a bol zhrozený, koľko mladých ľudí zneužíva alkohol a iné drogy. Pohnutý z ich osudov sa rozhodol veci zmeniť. Založil organizáciu Teen Challenge, ktorá sa dodnes zameriava na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike i celom svete, má viac ako 1 100 centier v 115 krajinách sveta.

Na Slovensku vznikla organizácia Teen Challenge 25. augusta 1995. Založila ju Apoštolská cirkev na Slovensku a Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku.

V rokoch 1998 až 2000 bolo otvorené Resocializačné stredisko pre ženy Bethesda v prenajatom rodinnom dome. Od roku 1998 vznikalo aj resocializačné stredisko pre mužov. Spočiatku našlo útočisko v priestoroch súkromného domu u Jiřího Koriťáka v Seredi. Neskôr bolo presťahované do budovy bývalej Základnej školy v Seredi na Vážskej ulici, kde sídli dodnes.

Úspešní absolventi programu Teen Challenge môžu požiadať o umiestnenie do Domova na pol ceste Progress (Re-Entry).

V priebehu existencie organizácie Teen Challenge na Slovensku boli v jej vedení títo riaditelia - od 25.8.1995 do 30.6.2005 Jiří Koriťák, od 1.7.2005 do 31.7.2007 Ing. Martin Lív a od 1.8.2007 do 30.6.2009 Mgr. Jaroslav Krajčovič. Od 1.7.2009 do 31.8.2017 bol riaditeľom PhDr. Stanislav Kunák a od 1.9.2017 je riaditeľom PhDr. Patrik Hipp, PhD.

Podpora

... anonymní darcovia a ● ACOM Drgoň Hlohovec ● Agromačaj s.r.o. (www.agromacaj.sk) ● Apoštolská cirkev na Slovensku (www.acsr.sk) ● Apoštolská cirkev na Slovensku Galanta ● Apoštolská cirkev na Slovensku Bratislava ● Apoštolská cirkev na Slovensku Brezno ● Apoštolská cirkev na Slovensku Dubnica nad Váhom ● Apoštolská cirkev na Slovensku Košice ● Apoštolská cirkev na Slovensku Martin ● Apoštolská cirkev na Slovensku Nesvady ● Apoštolská cirkev na Slovensku Nové mesto nad Váhom ● Apoštolská cirkev na Slovensku Nové mesto nad Váhom stanica Piešťany ● Apoštolská cirkev na Slovensku Senec ● Apoštolská cirkev na Slovensku Topoľčany ● Boris Pavlovič Kuštár ● Bratská jednota baptistov Komárno ● Bratská jednota baptistov Nesvady ● Bratská jednota baptistov Nové Zámky ● Daniela Bandryová ● David & Heather Ozanne (USA) ● Edita Baránková - Lekáreň ACTIS Hlohovec (www.actis.sk) ● ESET, spol. s r.o. (www.eset.sk) ● Evanjelická cirkev metodistická Sereď ● firma Kovoslužby s.r.o. Hlohovec (www.kovosluzby.sk) ● firma Laprema Siladice (www.laprema.sk) ● František Lančarič ● Františka Kunáková ● Global Teen Challenge USA (www.globaltc.org) ● Ingrid Drozdíková ● Ján Repka ● Ján Vimpeľ s rodinou ● Jana Ivanová ● Jozef Gabovič ● Kresťanský zbor Smyrna – Göteborg, Švédsko (www.smyrnainternational.com) ● Ľuboš Pavelka s rodinou ● Marek Mačaj ● Marián Polačko ● Marja Verschoor-Meijers a Jan Verschoor ● Mestský úrad Sereď (www.sered.sk) ● Michal Tószegi ● Milan Koriťák s rodinou ● Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (www.employment.gov.sk) ● Ministerstvo zdravotníctva (www.health.gov.sk) ● Miroslav Legéň s rodinou ● Nadácia Volkswagen Slovakia (www.nadacia-volkswagen.sk) ● Nina Kunáková ● Ondrej Chuchút ● Pavol Kováč Nesvady (www.solid-nesvady.edb.sk) ● Pavol Kuštár ● Pavol Vimpeľ ● Božena Majzúnová ● Peter a Elena Majzúnovci ● rodina Kamenčíková ● Sabína Kunáková ● Semmelrock STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. (www.semmelrock.sk) ● Smyrna International Church in Gothenburg (www.smyrna.se) ● Stanislav Kunák s rodinou ● Stichting Traveling Light – nezisková organizácia (www.traveling-light.nl) ● Tatiana Takáčová, Predajňa Téčko Sereď ● Timotej a Daniela Szabovci ● Tondach Slovensko, s.r.o. (www.tondach.sk) ● Trnavský samosprávny kraj (www.trnava-vuc.sk) ● Úrad vlády SR (www.vlada.gov.sk) ● Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (www.upsvar.sk)