TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.

Riaditeľ, štatutárny zástupca: PhDr. Patrik Hipp, PhD. Odborný garant: PhDr. Stanislav Kunák Adresa: P.O.BOX: 34, Vážska 1876/38, 926 01 Sereď Website: www.teenchallenge.sk E-mail: tcs.sered@gmail.com Tel: 0950 506 191 (počas pracovných dní od 7.30 h do 16.00 h) Fakturačné údaje: IČO: 37986856 • DIČ: 2022367138 Bankový účet: • IBAN: SK76 0900 0000 0002 0248 1770 • BIC: GIBASKBX